Nainstalujte siFLASH PLUGINwww.adobe.com

Rozvoj infraštruktúry Rozvoj infraštruktúry Rozvoj infraštruktúry Projekt je spolufinancovaný 85% z prostredkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013